Bli med og spleis på en ambulanse til 400.000 kroner. Det blir en julegave med mening.

Du kan selv velge beløp via Vipps 88438 eller vår bankkonto 9051 12 45302.

Tenk deg at du virkelig må på sykehus. At det haster! Du vet at det er et sykehus i nærheten med personell og utstyr til å hjelpe deg. Men det finnes ingen transportmulighet. Hvis du skal gå eller må bli båret til sykehuset, så vil det ta veldig lang tid å nå fram.

Det er situasjonen for mange nepalere i dag. Men sammen kan vi forsøke å gjøre dette problemet litt mindre.

For cirka 400.000 kroner kan vi kjøpe en enkelt utstyrt, indisk ambulanse som vi kan donere til befolkningen som lever helt nord i Nepal, mot grensen til Tibet, og som har Dolakha Hospital som sitt nærmeste sykehus.

Det blir en julegave med mening, som vil ha stor betydning for helsetilbudet til befolkningen som lever i det fattige området helt nord i Nepal.

NepaliMed Norway er en liten, norsk bistandsorganisasjon som støtter helsevesenet i Nepal. Vi har de siste årene valgt å støtte Dolakha Hospital, som er et lite distriktsykehus drevet av vår nepalske samarbeidspartner.

Sykehuset er nå blitt brukbart utstyrt og bemannet med dyktige medarbeidere. Men pasientene må komme seg dit, eller derfra til et større sykehus. Derfor har sykehuset pekt ut en ambulanse som det viktigste behovet akkurat nå. Alle bidrag er velkommen, store og små. Vi bruker ingen penger på administrasjon. Alt vi får inn av penger går direkte til innkjøp av ambulansen.

Vipps: 88438

Bankkonto: 9051 12 45302.

Julekampanje 2021

Blir du med på et spleiselag? Kanskje i form av en julegave? Vi har nå en innsamling for innkjøp av en respirator til Nepal.

Korona-pandemien rammer ekstra hardt i fattige land.

Dhulikhel-sykehuset, som er vår nepalske samarbeidspartner, opplever nå en kraftig økning i pågangen av pasienter etter at de har fått en enda mer sentral rolle i håndtering av pandemien i Nepal. Dhulikhel-sykehuset gjør en formidabel innsats i kampen mot pandemien med begrensete ressurser.

Derfor har sykehuset, sammen med oss, pekt ut at det er en respirator som er det mest presserende utstyrsbehovet akkurat nå.

Vi er NepaliMed Norway, en norsk bistandsorganisasjon som støtter helsevesenet i Nepal.

Vi er 100% basert på frivillighet og bruke ingen midler på administrasjon. Å skaffe en respirator til Nepal er vår prioritet nummer én den her vinteren. Hver eneste krone som vi samler inn går uavkortet til innkjøp av respiratoren.

 

Du kan gi ditt bidrag via Vipps eller til vår bankkonto 9051 12 45302.

Norske AstraZeneca-vaksiner til Nepal

Åpent brev til Den norske regjeringen.

Norske myndigheter har besluttet at AstraZeneca-vaksinen tas ut av covid-19 vaksinasjons-programmet og heller ikke skal gis til frivillige. Utviklingsministeren opplyser i Morgenbladet at vaksinedoser som allerede har vært lagret i Norge, av juridiske grunner ikke vil kunne bli videreformidlet til Covax. (https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2021/05/28/hvor-langt-rekker-den-norske-vaksinemoralen/)

NepaliMed Norway foreslår derfor at de sendes til Nepal.

Nepal er Sør-Asias fattigste land, og har vært et av hovedsamarbeidslandene i Norges bistandsarbeid siden 1996. (https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/nepal_02.pdf ).

Landet opplever nå sin andre covid-19 bølge. Situasjonen er kritisk og andelen smittede er nå dobbelt så høy som i India. Antall dødsfall stiger raskt og de lokale helsemyndighetene vurderer nå at vaksinering i tillegg til testing er de viktigste tiltakene de kan bruke for å få kontroll på pandemien. (https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/nepal-har-hoyere-smittetall-for-korona-enn-india-krise-i-helsevesenet/ ).

Kun 2.2 % av befolkningen har fått minst en covid-19 vaksinedose pr.28.05.21.
(https://www.google.com/search?q=covid+vaccination+rate+nepal&rlz=1C1GCEB_enNO890NO891&oq=covid+vaccination+rate+nepal&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30.10418j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ).

Nepalimed Norway (NMN) er en ikke-statlig organisasjon som springer ut av et langvarig universitetssamarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og Dhulikhel Hospital i Nepal. Organisasjonen har mottatt økonomisk støtte fra NTNU og SINTEF. NMN har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Den norske ambassaden i Kathmandu, som blant annet har gitt støtte til innkjøp av viktig medisinsk utstyr til sykehuset i samarbeid med Verdensbanken. Ambassaden har også bistått med mottak og distribusjon av norsk nødhjelp som NMN samlet inn i forbindelse med jordskjelvet i 2015. I 2021 har vi i samarbeid med NTNU levert norskproduserte covid-19-tester til Nepal.

Dhulikhel Hospital har som hovedformål å bringe helsetjenester ut til den fattige befolkningen. (https://www.dhulikhelhospital.org/index.php/about)

Sykehuset har nødvendig fagkunnskap og eksisterende infrastruktur til å motta, lagre og distribuere vaksiner, samt til å gjennomføre storskala vaksinering av befolkningen. Dette omfatter også fjellområdene hvor befolkningen har helt marginale levekår og helsetilbud. I disse vanskelig tilgjengelige områdene har Dhulikhel Hospital etablert 19 helsestasjoner. Disse bemannes av helsepersonell med vaksinekompetanse som også jobber med forebyggende helsearbeid knyttet til hygiene og smitte.

Smittesituasjonen er nå spesielt kritisk i de avsidesliggende områdene i Nepal. Det er et stort behov for å vaksinere personer i høyrisikogruppene.  Dette er eldre med dårlig helse som har høy dødsrisiko ved covid-19 infeksjon og samtidig mangler tilgang til sykehusbehandling, inkludert medisinsk oksygen. Et slikt vaksinasjonsprogram vil kunne gi meget stor helsegevinst.  Dhulikhel Hospital ber nå spesifikt om å få tilgang til AstraZeneca vaksiner som ikke benyttes i Norge.

 

På vegne av NepaliMed Norway ber vi regjeringen om å bidra til at ubrukte AstraZeneca-vaksiner kan sendes til Nepal.