Kunngjøring: generalforsamling 2023

NepaliMed Norway avholder årets generalforsamling på onsdag 8. november kl 1800–2000.

Styremedlemmer, medlemmer og støttespillere er hjertelig velkommen!

Møtet holdes på Zoom. Kontakt oss for lenke til møtet dersom du ikke har mottatt på epost.

Dagsorden:

  • Sak 1: Valg av ordstyrer
  • Sak 2: Valg av referent
  • Sak 3: Beretning om foreningens arbeide fra året som har gått.
  • Sak 4: Årsregnskap
  • Sak 5: NepaliMed Norway i 2023 og videre framover
  • Sak 6: Innkomne forslag
  • Sak 7: Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter
  • Sak 8: Valg av statsautorisert revisor