Forskningsprosjekt på barns lungehelse i Nepal

Kari Risnes og Trude Helen Flo er begge styremedlemmer i NepaliMed Norway, og begge er professorer ved NTNU. I sine roller ved NTNU har de sammen startet forskningsprosjektet Children’s Lung Study in Dhulikhel, Nepal (C Lung-studien). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet med 12 millioner NOK. NepaliMed Norway har ingen rolle i forskningsprosjektet, men det foregår i samarbeid med vår faste samarbeidspartner i Nepal, Dhulikhel Hospital.

I oktober 2023 arrangerte Kari og Trude en workshop for 40 leger og sykepleiere i Dhulikhel. I studien skal det inkluderes barn mellom 0-5 år med lungebetennelse, og samles inn informasjon om miljøfaktorer og blodprøver til immunorifilering på tvers av ulike virus. Det er 1000 barn som skal følges i seks år, så dette er en ganske omfattende og krevende forskningsprosjekt.

Dette er teamet som jobber med C-LUNG prosjektet.
Fra venstre: prosjektleder Kari Risnes, Srijana (lokal prosjektleder), Nishan (ph.d. og studiekoordinator), Rajita (studiesykepleier), Sarita (forskningsassistent/bioingeniør) og professor Trude Helen Flo, bi-prosjektleder. Markus Haug er fotograf.
Datainnsamlingen har startet.