Norske AstraZeneca-vaksiner til Nepal

Åpent brev til Den norske regjeringen.

Norske myndigheter har besluttet at AstraZeneca-vaksinen tas ut av covid-19 vaksinasjons-programmet og heller ikke skal gis til frivillige. Utviklingsministeren opplyser i Morgenbladet at vaksinedoser som allerede har vært lagret i Norge, av juridiske grunner ikke vil kunne bli videreformidlet til Covax. (https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2021/05/28/hvor-langt-rekker-den-norske-vaksinemoralen/)

NepaliMed Norway foreslår derfor at de sendes til Nepal.

Nepal er Sør-Asias fattigste land, og har vært et av hovedsamarbeidslandene i Norges bistandsarbeid siden 1996. (https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/nepal_02.pdf ).

Landet opplever nå sin andre covid-19 bølge. Situasjonen er kritisk og andelen smittede er nå dobbelt så høy som i India. Antall dødsfall stiger raskt og de lokale helsemyndighetene vurderer nå at vaksinering i tillegg til testing er de viktigste tiltakene de kan bruke for å få kontroll på pandemien. (https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/nepal-har-hoyere-smittetall-for-korona-enn-india-krise-i-helsevesenet/ ).

Kun 2.2 % av befolkningen har fått minst en covid-19 vaksinedose pr.28.05.21.
(https://www.google.com/search?q=covid+vaccination+rate+nepal&rlz=1C1GCEB_enNO890NO891&oq=covid+vaccination+rate+nepal&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30.10418j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ).

Nepalimed Norway (NMN) er en ikke-statlig organisasjon som springer ut av et langvarig universitetssamarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og Dhulikhel Hospital i Nepal. Organisasjonen har mottatt økonomisk støtte fra NTNU og SINTEF. NMN har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Den norske ambassaden i Kathmandu, som blant annet har gitt støtte til innkjøp av viktig medisinsk utstyr til sykehuset i samarbeid med Verdensbanken. Ambassaden har også bistått med mottak og distribusjon av norsk nødhjelp som NMN samlet inn i forbindelse med jordskjelvet i 2015. I 2021 har vi i samarbeid med NTNU levert norskproduserte covid-19-tester til Nepal.

Dhulikhel Hospital har som hovedformål å bringe helsetjenester ut til den fattige befolkningen. (https://www.dhulikhelhospital.org/index.php/about)

Sykehuset har nødvendig fagkunnskap og eksisterende infrastruktur til å motta, lagre og distribuere vaksiner, samt til å gjennomføre storskala vaksinering av befolkningen. Dette omfatter også fjellområdene hvor befolkningen har helt marginale levekår og helsetilbud. I disse vanskelig tilgjengelige områdene har Dhulikhel Hospital etablert 19 helsestasjoner. Disse bemannes av helsepersonell med vaksinekompetanse som også jobber med forebyggende helsearbeid knyttet til hygiene og smitte.

Smittesituasjonen er nå spesielt kritisk i de avsidesliggende områdene i Nepal. Det er et stort behov for å vaksinere personer i høyrisikogruppene.  Dette er eldre med dårlig helse som har høy dødsrisiko ved covid-19 infeksjon og samtidig mangler tilgang til sykehusbehandling, inkludert medisinsk oksygen. Et slikt vaksinasjonsprogram vil kunne gi meget stor helsegevinst.  Dhulikhel Hospital ber nå spesifikt om å få tilgang til AstraZeneca vaksiner som ikke benyttes i Norge.

 

På vegne av NepaliMed Norway ber vi regjeringen om å bidra til at ubrukte AstraZeneca-vaksiner kan sendes til Nepal.