Digital generalforsamling 10. juni

NepaliMed Norway ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til generalforsamling med video-rapporter fra våre partnere i Nepal, om koronasituasjonen der nå og om vår hovedsatsing, Gaurishankar Hospital.

Årets generalforsamling avholdes digitalt på Zoom, onsdag 10. juni kl 1800-1900.

Vel møtt! For Zoom-lenke til møtet, kontakt daglig leder.

Dagsorden:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Videohilsen fra Nepal om situasjonen ifm korona-pandemien
  • Videohilsen fra Nepal om Gaurishankar Hospital
  • Årsberetning
  • Godkjennelse av revidert årsregnskap
  • Innkomne forslag
  • Video fra kandidat til styrevalg
  • Valg av styrerepresentanter (2 stk)
  • Valg av statsautorisert revisor

Forslag til saker kan sendes til daglig leder.