Kirurgisk utstyr fra norske sykehus til Dhulikhel Hospital

Kirurgisk utstyr til bruk ved skadebehandling er donert fra UNN i Tromsø og St. Olavs Hospital i Trondheim. Utstyret er overlevert av NepaliMed Norway.

Det dreier seg om to elektriske høyhastighetsdriller som benyttes ved kirurgi i hode, nakke og rygg, samt ved operasjoner i øre, nese, -halsområdet. Utstyret er i god stand og nylig gjennomgått av medisinskteknisk avdeling. Det har vært sterkt etterspurt og erstatter en  gammel luftdrevet drill.

I tillegg fikk sykehuset et komplett sett av kirurgiske instrumenter som brukes til hjerneoperasjoner. Dette er utstyret er nødvendig for at DH skal kunne bli et fullverdig traumesykehus.

 

Dr Rohit Shrestha tar imot utstyret på vegne av Dhulikhel Hospital