Kunngjøring: Generalforsamling 16.11.2017

Generalforsamling 2017 for NepaliMed Norway avholdes torsdag 16. november kl 1600-1800 i Trondheim. Alle medlemmer er vel møtt, og saker kan spilles inn via epost.

Nærmere stedsangivelse kommer med sakspapirene når de sendes ut, men det ligger an til å bli et rom i St Olavs/NTNU-systemet.