NepaliMed Norway søker ikke til Norad

NepaliMed Norway har foretatt en strategisk beslutning om å ikke gå videre med den omfattende og krevende søknadsprosessen til Norads program for støtte til sivilt samfunn. 

Bakgrunnen for denne beslutningen er konsultasjoner med Norad og informasjon om at føringene er endret, slik at relativt små organisasjoner som vår, ikke lenger prioriteres. Sjansen for å få godkjent en søknad om Norad-støtte til NepaliMed Norway anses derfor som betydelig redusert.

NepaliMed Norway kommer derfor til å fortsatt basere aktiviteten på innsamlede midler gjennom medlemskap og fra eksterne sponsorer. Legater, fond og samarbeidspartnere i næringslivet er også aktuelle kilder for ytterligere finansiering i tiden framover.