Generalforsamling 2016

NepaliMed Norway holder generalforsamling onsdag 21. september kl 1600-1800 i Trondheim. Alle medlemmer og støttespillere er hjertelig velkommen!

Sted: Øya Helsehus i Trondheim, i undervisningsrom ØH-U2 som ligger i tredje etasje.

Innkalling og dagsorden er utsendt pr epost til alle registrerte medlemmer og sponsorer. Har du ikke mottatt en slik epost, men burde ha gjort det? Ta direkte kontakt med oss her.