Reisebrev fra Dhulikhel

Øystein P. Nygaard, styreleder i NepaliMed Norway, besøkte Dhulikhel Hospital i mars. I dette reisebrevet beskriver han situasjonen ved sykehuset samt utstyrsbehovet ved Gaurishankar General Hospital. «De har laget en liste over utstyr som ønskes innkjøpt til sykehuset. Den virker realistisk, men vi har bedt om prioritert liste over hva som er mest nødvendig innenfor en ramme på 60 000 Euro i første omgang,» skriver Nygaard.3

Reisebrevet inneholder også en vurdering de viktigste utfordringene framover for NepaliMed Norway.  Øystein Nygaard gir oss skildringer fra jordskjelvrammede landsbyer og fra fjellvandring i Annapurna-området, samt et oppløftende besøk hos den norske ambassadøren i Kathmandu.

 

Generelt inntrykk1

Luftforurensningen i Kathmandu er verre enn noensinne. Blokaden er opphevet, men fortsatt lange køer foran bensinstasjoner. Produksjonen av murstein går for fullt i utkanten av Kathmandu, med kjempesvære fjell av ferdig murstein liggende like ved siden av veien til Dhulikhel. Fyr i alle pipene som brenner soltørket murstein bidrar også til dårlig luft i hele dalen.

Noe er gjenoppbygget i både Kathmandu og Dhulikhel, men fortsatt er det mange ødelagte hus å se. Ifølge våre kolleger ved Dhulikhel Hospital er det veldig lite gjenoppbygging i de mest ødelagte områdene. For eksempel er landsbyen rundt Gaurishankar General Hospital uendret siden vi besøkte sykehuset i oktober 2015. Det er mye bølgeblikk å se, blant annet er landsbyen rett nedenfor Dhulikhel Lodge Resort fortsatt preget av midlertidige reparasjoner. I landsbyen Kavre, som vi besøkte på veg til Namobuddha for noen dager siden, hadde folk i flere husstander bodd i uisolerte bølgeblikkhus i hele vinter.

2

 

 

 

 

 

 

 

Trekking

Vi besøkte Annapurna Conservation Area, der vi gikk på tur i fire dager. Dette området er overhodet ikke berørt av jordskjelvet, men det er generelt lite turister å se – også i de typiske turistområdene. Vi opplevede fantastisk trekking (fjellvandring) med blomstrende rododendronskoger og fantastisk utsyn mot Dhaulagiri og Annapurnas mange topper. Anbefales!

Dhulikhel Hospital

Det var god stemning og optimisme blant våre kolleger. Fortsatt fortalte de mange historier fra jordskjelvet, men vi har inntrykk av at det er kommet litt mer på avstand og4 at færre av de sykehusansatte er urolige og engstelige. Stadig nye prosjekter er under utvikling. Både bygget for tannlegeutdanning og et nytt bygg som skal huse sengeavdelinger er under bygging. Et nytt hus for gynekologi og fødselshjelp er nærmest ferdigstilt.
To nye områder er vurdert med hensyn på å etablere outreach-senter, men er ikke igangsatt.  Begge ligger om lag to timers kjøring fra Dhulikhel Hospital. Outreach-senteret Karikula, ikke så langt fra Lukla, er i tillegg til fire andre outreach-sentere betydelig skadet og må totalrenoveres. Chandra har nettopp vært der og vi har sett mange bilder.

Møte med ambassadøren

Vi fikk et hyggelig møte med ambassadøren, som følger godt med på hva som skjer på Dhulikhel Hospital og er veldig positiv til vårt arbeid. Vi hadde en liten presentasjon for flere ved ambassadens ansatte, og viste også en del data på bruk av CT-maskinen som ambassaden har finansiert. Ambassaden disponerer selv nesten ingen midler per i dag, men vi har fått lovnad om støtteerklæringer fra ambassaden ved søknader inn mot Norad og andre. Det anbefales også å vurdere kontakt med Rotary, som har mange prosjekter i Nepal.

Gaurishankar General Hospital

Gaurishankar General Hospital drives nå med kun leger fra Dhulikhel. Allmennlegen som tidligere har drevet sykehuset har nå sluttet. Vi fikk ikke besøkt sykehuset nå, men Dipak og Chandra var der for cirka tre uker siden. De har laget en liste over utstyr som ønskes innkjøpt til sykehuset. Den virker realistisk, men vi har bedt om prioritert liste over hva som er mest nødvendig innenfor en ramme på 60 000 Euro i første omgang. Midler til riving og gjenoppbygging foreligger fortsatt ikke, men sykehuset skal drives i de gamle lokalene. I tillegg er det inngått en avtale med Lions Club om leie av øyesykehuset som ligger like ved.

Forsendelse av brukt utstyr5

I samtale med Andrea i administrasjonen ble det klart at dette er komplisert og at det per i dag ikke er planlagt noen forsendelse i løpet av våren fra Tyskland eller Luxemburg. Danmark ble ikke nevnt. Forsendelsen av 200 sykehussenger er også utsatt. Brukt utstyr må vurderes nøye i forhold til kostnad og behov.  Hun foreslo at vi burde sjekke priser på flyfrakt for kuvøsene.

Rullestoler kan kjøpes i Nepal for ca 1000 NOK, se bildet!

Ultralydutstyr i håndformat som eventuelt kan tas med tilbake hit for service blir av flere ansett som et meget godt alternativ.

Utfordringer fremover

Vi avventer prioritert liste over utstyr til drift av Gaurishankar General Hospital, slik at vi kan ta endelig stilling til hva vi skal gå for i første omgang.

Vi skal ta kontakt med Rotary Norge/Trondheim for å få avklaring på hva de støtter i Nepal.

Vi skal også kontakte andre organisasjoner, blant annet Soroptimistene. Vi traff en gruppe kvinner fra Soroptimist Østerrike som støtter Dhulikhel Hospital, og som mente at det var flere grupper i Norge som vi burde kontakte.

Søknad til Norad – midler til NGO’er lyses ut to ganger i året.  I mai hadde NepaliMed Norway drevet i ett år, og vi kan dokumentere egen solid økonomi, vise til vellykkede finansieringsprosjekt, anskaffelse av CT-maskin samt opplæring i triagering i akuttmottaket før jordskjelvet og utdanning av spinalkirurg. Vi er dermed i posisjon til å søke på denne type midler.

Oppdatering, sommer 2016:

NepaliMed Norway har kommet til enighet med Dhulikhel Hospital om innkjøp av røntgenmaskin, to ultralydmaskiner og varmelampe for nyfødte. Vi har også kommet til enighet om hvilke krav som skal stilles til fakturering og transparens ved overføring av penger.