Regntid og arbeid fremover

Nylig definerte Dhulikhel Hospital (DH) hva som vil bli prioriterte arbeidsområder i tiden fremover, relatert både til jordskjelvet og mer langsiktige mål. I sommer har det vært regntid i Nepal, men mange mangler fremdeles stabilt tak over hodet og faren for sykdomsutbrudd er stor. Dette reflekteres også i DHs fokus:

i. Rehabilitation Programs

a. Prevention of Disease Outbreaks
b. Health Promotion Programs
c. Psychological Counselling Programs
d. Physiotherapy
e. Income generation activities
• Water Sanitation and hygiene programs including tap construction, latrine construction, water purification etc. f. Maternal and child health Programs
g. School Support Programs

ii. Rebuilding Programs:

a. Restoration and reconstruction of DH blocks
b. Restoration and reconstruction of outreach centers to resume curative and other community development services
c. Rebuilding houses of earthquake survivors home in earthquake affected areas
d. Building earthquake proof, eco-friendly, sustainable model village in Bahunipati (probably)

iii. Immediate need of DH:

a. Reconstruction and Renovation of earthquake damaged buildings of Dhulikhel Hospital
b. Reconstruction and Restoration of damaged Outreach Centers
c. Rebuilding homes of earthquake survivors in our target area
d. School Rebuilding Program in our target area
e. Specific Materials and equipment support like satellite phones, C-Arm, portable X-rays and USG machines, ambulance, vehicle (possibly all terrain), helicopter, tablets, polaroid instant digital cameras, mobile hospitals

NepaliMed Norway håper snart å kunne presentere et konkret støtteprosjekt, relatert til flere av punktene definert over. Vi jobber for fullt med dette nå. I mellomtiden håper vi så mange som mulig også melder seg inn i og/ eller støtter organisasjonen vår.

Vi håper også å få besøk av Dr. Ram, som startet opp og nå leder Dhulikhel Hospital, i forbindelse med vårt kommende årsmøte i oktober. Følg med både her og på våre nettsider for mer informasjon i tiden fremover!