About us

NepaliMed Norway is a Norwegian membership organization, with its roots in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and St. Olavs Hospital in Trondheim, Norway. Since 2008, NTNU has cooperated with Dhulikhel Hospital which is a teaching hospital at Kathmandu University.

Dhulikel Hospital is a unique hospital in Nepal, based on a philosophy to give high quality treatment to the poor. The hospital is non-governmental and non-profit, and patients only pay what they are able to. Because of this, Dhulikhel Hospital depends on international aid and funding.

The cooperation between NTNU and Dhulikhel Hospital has so far focused on medical training, teaching and research. NepaliMed Norway seeks to extend the cooperation from medical training to also include help with financial aid and fundraising, to help secure Dhulikhel Hospitals further growth and sustainability.

NepaliMed Norway works to help Dhulikhel Hospital with medical training, continuous development and financial funding, on a long term basis.

NepaliMed Norway  er en medlemsorganisasjon med sinne røtter i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). NTNU har jobbet tett med univeristetssykehuset Dhulikhel Hospital siden 2008, gjennom en samarbeidsavtale mellom Kathmandu University og NTNU. Samarbeidet har inntil nå vært av faglig art med fokus på undervisning, opplæring og forskning. NepaliMed Norway søker å utvide dette samarbeidet med økonomisk støtte.

Dhulikhel Hospital er et unikt sykehus i Nepal, da det er et non-govermental og non-profit sykehus som sikter å gi landets beste pasientbehandling. Dhulikhel Hospitals grunnleggende filosofi er å gi høykvalitetsmedisin til de fattigste og pasientene betaler etter evne.  I et av verdens mest fattige land, som i tillegg sliter med gjennomgående korrupsjon, er sykehusets sosiale profil enestående.

NepaliMed Norway jobber for å hjelpe Dhulikhel Hospital med medisinsk opplæring, videre utvikling og økonomisk støtte i et langsiktig perspektiv.

 

The board/ styret

Øystein Petter Nygaard (Styreleder)

Kari Risnes (Nestleder)

Kristin Johannessen (Økonomiansvarlig)

Tore Solberg (Styremedlem)

Erik Hagen (Styremedlem)

Kim Sørenssen (Styremedlem)

Varamedlemmer: Erik Solligård og Trude H. Flo

If you have any questions or inquiries, please contact our project coordinator, Kim Sørenssen, at nepalimednorway@gmail.com.

You can view our bylaws (vedtekter) on this link (Norwegian)

Tusen takk til Atle Richter Schie med hjelp til å lage nettside og til Karoline Hove Aase for utforming av logo.