Juleinnsamling 2023

I år samler vi penger til innkjøp av mobile sett med kirurgisk utstyr. Sammen kan vi da oppnå store helsegevinster i forhold til hva det koster.

Nepal er et fattig fjelland med dårlige transportforbindelser. For mange innebærer det både lange og krevende vandringer langs bratte fjellstier bare for å komme seg til nærmeste bilvei. På grunn av denne situasjonen har Dhulikhel-sykehuset, som er vår nepalske samarbeidspartner, en enkel men svært effektiv grunnfilosofi:

«Når pasientene ikke kan nå fram til oss, må vi dra hjem til dem».

Forskningsprosjekt på barns lungehelse i Nepal

Kari Risnes og Trude Helen Flo er begge styremedlemmer i NepaliMed Norway, og begge er professorer ved NTNU. I sine roller ved NTNU har de sammen startet forskningsprosjektet Children’s Lung Study in Dhulikhel, Nepal (C Lung-studien). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet med 12 millioner NOK. NepaliMed Norway har ingen rolle i forskningsprosjektet, men det foregår i samarbeid med vår faste samarbeidspartner i Nepal, Dhulikhel Hospital.

I oktober 2023 arrangerte Kari og Trude en workshop for 40 leger og sykepleiere i Dhulikhel. I studien skal det inkluderes barn mellom 0-5 år med lungebetennelse, og samles inn informasjon om miljøfaktorer og blodprøver til immunorifilering på tvers av ulike virus. Det er 1000 barn som skal følges i seks år, så dette er en ganske omfattende og krevende forskningsprosjekt.

Dette er teamet som jobber med C-LUNG prosjektet.
Fra venstre: prosjektleder Kari Risnes, Srijana (lokal prosjektleder), Nishan (ph.d. og studiekoordinator), Rajita (studiesykepleier), Sarita (forskningsassistent/bioingeniør) og professor Trude Helen Flo, bi-prosjektleder. Markus Haug er fotograf.
Datainnsamlingen har startet.

Kunngjøring: generalforsamling 2023

NepaliMed Norway avholder årets generalforsamling på onsdag 8. november kl 1800–2000.

Styremedlemmer, medlemmer og støttespillere er hjertelig velkommen!

Møtet holdes på Zoom. Kontakt oss for lenke til møtet dersom du ikke har mottatt på epost.

Dagsorden:

  • Sak 1: Valg av ordstyrer
  • Sak 2: Valg av referent
  • Sak 3: Beretning om foreningens arbeide fra året som har gått.
  • Sak 4: Årsregnskap
  • Sak 5: NepaliMed Norway i 2023 og videre framover
  • Sak 6: Innkomne forslag
  • Sak 7: Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter
  • Sak 8: Valg av statsautorisert revisor