Digital generalforsamling 10. juni

NepaliMed Norway ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til generalforsamling med video-rapporter fra våre partnere i Nepal, om koronasituasjonen der nå og om vår hovedsatsing, Gaurishankar Hospital.

Årets generalforsamling avholdes digitalt på Zoom, onsdag 10. juni kl 1800-1900.

Vel møtt! For Zoom-lenke til møtet, kontakt daglig leder.

Dagsorden:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Videohilsen fra Nepal om situasjonen ifm korona-pandemien
  • Videohilsen fra Nepal om Gaurishankar Hospital
  • Årsberetning
  • Godkjennelse av revidert årsregnskap
  • Innkomne forslag
  • Video fra kandidat til styrevalg
  • Valg av styrerepresentanter (2 stk)
  • Valg av statsautorisert revisor

Forslag til saker kan sendes til daglig leder.

Read More

Bilder fra Gaurishankar Hospital i drift

Bildene viser Gaurishankar Hospital (Dolakha Hospital) som nå er i normal drift. For NepaliMed Norway er støtte, kunnskap og medisinsk utstyr til dette nye lokalsykehuset vår prioriterte hovedsatsing.

Hver krone vi samler inn går uavkortet til helsebistand, og i dette avsides og fattige området (Dolakha) kan selv små organisasjoner utgjøre en viktig forskjell for befolkningen.

Bildet av det tomme pasientrommet viser et isolat som står klart i tilfelle pasienter med Covid-19.

Tusen takk til Sudip Shrestha for bilder!

(mer…)

Read More