Reisebrev fra Gauri Shankar Hospital

GSH04 Kari Risnes i NepaliMed Norway har skrevet et reisebrev fra et besøk til Gaurishankar Hospital. Sykehuset ligger langt inne i fjellene mot Tibet, og er det eneste sykehuset som kan tilby livsviktige, akutte operasjoner i et område med 400 000 innbyggere.

Vår samarbeidspartner Dhulikhel Hospital, som overtok driften i fjor, har bedt NepaliMed Norway om hjelp til å sikre driften av dette sykehuset.  NepaliMed Norway har besluttet å respondere positivt på henvendelsen. Derfor besøkte Kari Risnes Gaurishankar i januar, for å undersøke situasjonen og avklare hvordan NepaliMed Norway best kan bidra.

I reisebrevet beskriver hun hvilket utstyr som er aller viktigst å få på plass. Gaurishankar må drive under meget sterke begrensninger, og Kari Risnes blir vitne til en tragedie som følge av den krevende situasjonen. (mer…)

Read More

Veldedighetsgaven fra NTNU

Rett før nyttår fikk NepliMed Norway den gledelige nyheten om at vi var årets mottager av NTNUs årlige veldedighetsgave. I den anledning ble følgende sak publisert på NTNU Medicine sin nyhetsside. Vi gjengir her saken i sin helhet:

Årets veldedighetsgave fra NTNU til NepaliMedNorway

På tampen av året har NepaliMed Norway mottatt gaver fra flere viktige støttespillere som vil bidra stort til den nystartede organisasjonens arbeid. Sist fredag kom nyheten om at de mottok årets veldedige julegave fra NTNU på hele 200 000 kr.

Meldingen om at NepaliMed Norway fikk årets veldedighetsgave fra NTNU ble mottatt med stor glede og overraskelse i slutten av forrige uke. Donasjonen er en fantastisk nyhet for alle som har vært engasjert i samarbeidet mellom NTNU, HiST, St. Olavs Hospital og Kathmandu University/Dhulikhel Hospital gjennom mange år.

Tidligere har har den anerkjente kunstneren Kjell Erik Killi Olsen donert 20 trykk for salg til inntekt for NepaliMed Norway. Samlet vil nevnte gaver muliggjøre en langt større grad av langsiktighet i prosjektene NepaliMed Norway arbeider med for tiden.

– NTNUs julegave er en gave som forplikter og vi føler alle et stort ansvar for å bruke midlene på en god måte. Vi arbeider parallelt med to strategier for økonomisk støtte til Dhulikhel Hospital; støtte til småskala prosjekter med finansiering av nødvendig utstyr til sykehuset og mer langsiktig støtte til gjenoppbygging og etablering av nye helsetilbud på landsbygda i Nepal, sier styreleder i NepaliMed Norway, Øystein Petter Nygaard.

Sender utstyr

NepaliMed Norway er blant annet i dialog med ledelsen ved sykehuset for å definere et konkret gjenresingsprosjekt nord-øst i Nepal nær grenseområdene mot Tibet som ble hardest rammet av jordskjelvet. Organisasjonen har også samlet inn svært ønsket utstyr som kuvøser, anestesiapparat og overvåkningsutstyr som skal fraktes til Dhulikhel Hospital i januar.

Etter det katastrofale jordskjelvet i april – mai, kombinert med en pågående drivstoffblokade og politiske uroligheter trenger Nepal mer internasjonal støtte enn på lenge. Urolighetene har gjort at arbeidsforholdene ved både Dhulikhel Hospital og spesielt de små helsesentrene som sykehuset driver rundt om i fjellområdene svært vanskelige.

NepaliMed Norway ønsker derfor å takke alle våre støttespillere som velger å prioritere og støtte det utrolig viktige bistandsarbeidet folket i Nepal nå er helt avhengige av.

Read More

Nyttårsoppdatering fra styret

NepaliMed Norway ønsker en gledelig jul og et godt nyttår til alle våre følgere og støttespillere!

For å vise litt av arbeidet vi har gjort utover høsten og vinteren 2015/ 2016 følger det under et sammenfattet referat fra det siste styremøtet fra 2015:

Styremøte 21.12.2015

Saksliste:

  1. 1 Godkjenning av innkalling
  2. 2 Godkjenning av referat fra siste møte
  3. 3 Tilbakemelding vedrørende transportmuligheter for innsamlet utstyr
  4. 4 Om Gauri Shankar General Hospital
  5. 5 Evt.

Tilstede: Kari Risnes, Trude Flo, Erik Solligård (første delen av møtet) og Hans Hadders

Referat:

1. Godkjenning av innkalling: Fint med innkalling og formell saksliste. Godkjennet.

2. Godkjenning av referat fra siste møte: Godkjent referat

3. Tilbakemelding vedr transportmuligheter for innsamlet utstyr

Vedrørende utstyr fra St Olav:

Kuvøser er sjekket og gjort klare for transport. Erik har hatt kontakt med teknisk som er i ferd med å sjekke status for to anestesiapparater, etter det vil Erik henvende seg til Dhulikhel Hospital med tanke på om sykehuset vil kunne bruke de aktuelle apparatene.

Vedr utstyr fra Danmark:

Vi har sett på listen over spesifikasjoner på 6 respiratorer. Vi er godt kjente med denne typen respiratorer, som var standard utstyr hos oss ca 10 år tilbake. Gode og driftssikre.

Det er 5 stk allround respiratorer for voksne og en spesial nyfødtrespirator.

Vi kan ikke se at Dhulikhel Hospital skal ha bruk for respiratorer nå utover dette og vil foreslå å legge bort tanken om at Nepalimed Norge skal donere/få tak i respiratorer for øyeblikket.

Det som kan være aktuelt er å tenke opplæring i bruk av respiratorer.

I forhold til transport av utstyr foreslår vi at man jobber for en felles transport fra Danmark.

Ber Kristin høre videre om dette, inkludert om vårt utsyr kan raktes til Danmark og oppbevares i påvente videre transport.

Transport fra Trondheim til Danmark må vi jobbe med når vi vet om en videre samtransport kan la seg gjøre. Der kan en henvendelse til St Olav om bruk av bil og evt sjåfør som vi betaler være aktuelt (dette som ble brukt når utstyr ble sendt i forbindelse med jordskjelvet.

Mail er sendt til Dhulikhel Hospital om hvordan de tradisjonelt organiserer større transport fra Europa til Nepal. Vi venter foreløpig på svar.

4. Om Gauri Shankar General Hospital

Så langt Hans kjenner tilforeligger ikke noen samarbeidsavtale mellom Dhulikhel Hospital og organisasjonen Possible angående gjenoppbygging i Dolakha. Men disse to organisasjonene har en lang historie av samarbeide på ulike arenaer. Hans ble introdusert til David Citrin ved Possible via Biraj K. De to er gode venner og kolleger. Han har fortsatt mange tangenter og samarbeider mye i Seattle.

Vi skal sørge for å få til en møte med Biraj Karmacharaya og Nepalimed styre når han kommer til Trondheim i starten av Januar 2016, og drøfte vår eventuelle engasjement rundt Guari Shankar sammen.

Under er kopi av e-poster Hans har fått fra SP Kalaunee ved Possible angående deres aktivitet i Dolakha;

Hi Hans, 

Currently we are doing rebuilding of health facilities in Dolakha. We have signed MOU with the ministry of health for constructing 21 health facilities. Our long term plan is to get involved in care management. We are in the process of signing MOU for this phase. Once the MOU is signed, we will be managing two hospitals in the district, and also provide outreach support through community heath program. 

Let me know if you have any specific question. Hopefully we will meet when you are in Nepal. 

Best, 

SP

Hi Hans (bcc David),

We will be managing Charikot Hospital and Singati Hospital. The community health program is not tied to the 21 health posts alone. We will start with few health posts and over time hope to cover the whole district. 

I am based in Kathmandu. Let me know when you are in Nepal next. 

Best,

SP

SP Kalaunee

Director of Governance and Partnership
Possible 

http://possiblehealth.org/

Faculty

School of Leadership and Development

Eastern University, PA, USA

Møtet ble enige om at Erik og Kari skal følge opp saken med Gauri Shankar når de drar til Nepal i midten av Januar. Da skal de å besøke Dholaka sist.

5. Evt.  Ikke noe

Ellers håper vi at medlemsmassen fortsetter å øke iløpet av nyåret og at stadig fler ønsker å støtte oss i vårt arbeid for og med Dhulikhel Hospital og Nepal. 2016 vil by på mange spennende prosjekter for organisasjonen, både større og mindre, og NepaliMed Norway setter enormt pris på all støtten vi har mottatt frem til nå.

Namaste!

 

Read More