Framdrift som planlagt for det nye Gaurishankar General Hospital

De gamle bygningene som Dhulikhel Hospital tok over for å opprette Gaurishankar General Hospital skal erstattes. Disse blir nå revet i henhold til framdriftsplanen. De nye bygningene finansieres med støtte fra NepaliMed Luxembourg og fra Australia.

 

NepaliMed Norway går videre med innkjøp av utstyr til det nye sykehuset. Prioriterte ønsker fra sykehusets eier omfatter kuvøsevarmere, røntgenapparat og ultralydutstyr. Vi er i dialog med potensielle leverandører lokalt i Nepal. NepaliMed Norway samarbeider med Dhulikhel Hospital om valg og kvalitetssikring av leverandører, basert på pris, serviceavtale og transparens.

 

NepaliMed ønsker alle våre medlemmer og venner en fortsatt god sommer!

Read More

NepaliMed Norway søker ikke til Norad

NepaliMed Norway har foretatt en strategisk beslutning om å ikke gå videre med den omfattende og krevende søknadsprosessen til Norads program for støtte til sivilt samfunn. 

Bakgrunnen for denne beslutningen er konsultasjoner med Norad og informasjon om at føringene er endret, slik at relativt små organisasjoner som vår, ikke lenger prioriteres. Sjansen for å få godkjent en søknad om Norad-støtte til NepaliMed Norway anses derfor som betydelig redusert.

NepaliMed Norway kommer derfor til å fortsatt basere aktiviteten på innsamlede midler gjennom medlemskap og fra eksterne sponsorer. Legater, fond og samarbeidspartnere i næringslivet er også aktuelle kilder for ytterligere finansiering i tiden framover.

 

 

 

Read More

Reiserapport fra Dolakha-regionen

I forbindelse med Nepals første internasjonale kongress for nevrokirurger, har tre medlemmer av styret i NepaliMed Norge besøkt Nepal. De benyttet anledningen til å å reise rundt i Dolakha-regionen for å lære mer om utfordringene og det eksisterende helsetilbudet. Dette er et godt eksempel på NepaliMeds policy for besøk til Nepal, der vi alltid unngår å belaste foreningen for reisekostnader, men benytter anledningen når vi allikevel er i Nepal av faglige årsaker.

 

(mer…)

Read More