Ultralydapparatet er tatt i bruk!

Tusen takk til alle medlemmer og støttespillere som har deltatt i spleiselaget på ultralydapparat til Dolakha Hospital (tidligere kalt Gaurishankar Hospital).

Takket være deres generøse bidrag, var vi i stand til å kjøpe et egnet apparat direkte fra produsenten, Hitachi i Japan, som sendte det til Nepal. Slik blir også alle finansielle forhold helt gjennomsiktige og sporbare.

Apparatet har nå blitt installert i sykehuset, og personalet har mottatt opplæring. Ultralydapparatet brukes nå jevnlig til diagnostisering og har vært nyttig under flere barnefødsler allerede.

Vi har mottatt denne takken fra vår kontaktperson Sudip Shresta:

«Firth of all, on behalf of Dhulikhel Hospital, I would like to thank you  very much for the continuous support and help. I am happy to let you know that the USG machine has been received and  installed in Dolakha Hospital and it’s already started to provide the services. Furthermore, I would like to inform you that in the midst of this pandemic situation Dolakha Hospital has safely conducted two newborn deliveries; one normal and another by cesarean and section. So, the USG machine is already in use and a great help for our local health service provider as well as to the health service receiver. Thank you so much for your support.»

Årskontingent 2020

Dersom du er medlem, eller ønsker å bli det, kan du nå betale medlemskontingent for 2020.
Vår aktivitet er avhengig av det. Hver eneste krone går uavkortet til helsebistand i Nepal.
Kontingent betales på Vipps 88438 eller via konto 90511245302.
 • ordinært medlem: kr 450
 • barn/ungdom (u 18): kr 200
 • familie: kr 800
 • organisasjon/næringsliv: kr 3000
Oppgi navn ved Vipps.
Tusen takk for all støtte!

Digital generalforsamling 10. juni

NepaliMed Norway ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til generalforsamling med video-rapporter fra våre partnere i Nepal, om koronasituasjonen der nå og om vår hovedsatsing, Gaurishankar Hospital.

Årets generalforsamling avholdes digitalt på Zoom, onsdag 10. juni kl 1800-1900.

Vel møtt! For Zoom-lenke til møtet, kontakt daglig leder.

Dagsorden:

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Videohilsen fra Nepal om situasjonen ifm korona-pandemien
 • Videohilsen fra Nepal om Gaurishankar Hospital
 • Årsberetning
 • Godkjennelse av revidert årsregnskap
 • Innkomne forslag
 • Video fra kandidat til styrevalg
 • Valg av styrerepresentanter (2 stk)
 • Valg av statsautorisert revisor

Forslag til saker kan sendes til daglig leder.