Foredrag og generalforsamling, 30. april kl 18-20

Hvordan ville du reagert, dersom jordskjelvet rammet og du jobbet på sykehus? Høygravide Samita Giri reagerte med kaldt hode og varmt hjerte da jordskjelvet rammet Nepal og hennes arbeidssted, Dhulikhel Hospital, ble overveldet av et stort antall pasienter. Hun sørget for at pasientene ble sortert etter alvorlighetsgrad og at de mest akutte tilfellene ble behandlet først.

Samita Giri forteller om disse dramatiske dagene, og om erfaringene som la grunnlaget for hennes doktorgradsprosjekt ved NTNU i Trondheim.

 

Velkommen til Bibliotek for medisin og helse ved NTNU og St.Olavs hospital. Biblioteket ligger i andre etasje i Kunnskapssenteret. Alle er hjertelig velkommen.

Styreleder Øystein Nygaard vil også orientere litt om foreningen NepaliMed Norway og våre planer for å bidra til oppbyggingen av Gaurishankar General Hospital i Nepal.

Deretter blir det avholdt generalforsamling 2018 for NepaliMed Norway. Alle medlemmer og interesserte er vel møtt, og saker kan spilles inn via epost.

Read More

Nepalbrev fra Stig Slørdahl

Stig Slørdahl er medlem av NepaliMed Norway. I påsken var han på reise til Nepal i sin rolle som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, og har sendt oss denne reiserapporten.

Påsken i Nepal

Utenfor ambassaden i Kathmandu.

I 2007 traff jeg dekan og sivilingeniør Bhola Thapa fra Kathmandu universitet på kontoret mitt i Trondheim. Tidligere rektor på NTH, Inge Johansen hadde tatt initiativ til møtet og Bhola formidlet et ønske fra lederne på Dhulikel sykehus om et nærmere samarbeid med Det medisinske fakultet i Trondheim. Allerede da var det etablert kontakt mellom helsepersonell i Norge og sykehuset. Samme høsten besøkte jeg Nepal for første gang.

Denne påsken var jeg tilbake i Dhulikel sammen med dekan Björn Gustafsson og rådgiver Randi Kallar Devold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU. I dag er det et bredt samarbeid mellom mange ulike miljøer i Norge og Dhulikel sykehus. For meg var det ekstra hyggelig å se at kontakten med NTNU og St Olav Hospital/Helse Midt-Norge har gitt resultater som har bidratt til kompetanse og kunnskap både her hjemme og ved Dhulikel sykehus og Kathmandu universitet inklusiv samarbeidende institusjoner. (mer…)

Read More

Norsk sykehusutstyr hjelper pasienter i Nepal

Vi har mottatt bilder fra Nepal av sykehusutstyr fra Norge som kommer pasienter i Nepal til gode, nå og i mange år framover.

Nordlandssykehuset har via NepaliMed Norway donert 350 kg høyteknologisk sykehusutstyr til Dhulikhel Hospital i Nepal. Dette utstyret omfatter blant annet ti avanserte pasientmonitorer. To av pasientmonitorene er øremerket det nye Gaurishankar Hospital, som nå er i oppstarten på byggeprosessen. Utstyret er installert og tatt i bruk, og vil komme til god nytte for nepalske pasienter i mange år framover.

Dr Ramesh Makaju, administrerende direktør ved Dhulikhel Hospital skriver i et takkebrev:

«We are sure that this support helps us to keep up the quality of health care for the patients in the hospital and outreach centers. We are as always committed to proving the highest quality of healthcare to the needy. We would like to assure that this equipment will be used in different departments of the hospital including in the operating theater, intensive care unit, emergency and other departments of the hospital as well as Gaurishankar Hospital.

 Your generous support is highly appreciated.»

 

 

 

 

 

Read More