Spleiselag på ultralydapparat

NepaliMed Norway inviterer deg til å bli med å spleise på et enkelt ultralydapparat til Nepal. Det vil bety mye for de tre hundre tusen menneskene som bor i det avsides Dolakha-distriktet. Beløpet bestemmer du selv, og donerer via Vipps.

Ultralyd har kommer til nytte innen en rekke medisinske undersøkelser, som undersøkelse av graviditet og foster, brystundersøkelse og undersøkelser av hjerte, øye, urinveier og mye annet.

Pasientene i Dolakha-distriktet må ofte bæres i timesvis i ulendt terreng for å nå fram til bilvei. Derfra er det fem-seks timers kjøring på elendige veier til et sykehuset som har ultralyd. Transporten er risikabel for syke og skadde. I regntiden er veiene ofte stengt på grunn av jordskred. Derfor vil det bety mye å få bedre helsetilbud lokalt i Dolakha, som ble totalt ødelagt av det store jordskjelvet i 2015. Vår nepalske sykehuspartner, Dhulikhel Hospital, bygger nå et lite distriktsykehus der, som står klart til våren.

Vi har valgt å bidra med et ultralydapparat. Det koster om lag tre hundre tusen kroner. Hvis vi klarer å samle inn ett hundre tusen, så betaler NepaliMed Norway resten av egne midler. Det beløpet du gir, går i sin helhet til innkjøp av apparatet. Vi er en frivillig organisasjon, og har ingen egne utgifter.

Bidrag til spleiselaget, i form av valgfritt beløp, kan doneres til:

  • Vipps, nr 88438
  • Konto 9051.12.45302

 

 Ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel i Nepal

 Nepalimed Norway ble i 2016 bedt om å bistå med medisinsk utstyr til gjenoppbyggingen av Gaurishankar Hospital i Dolakha. Dolakha ligger ca. 5 timers kjøring rett nordover fra Dhulikhel, ikke langt fra grensen til Tibet (Kina). Provinsen har en befolkning på i underkant av 300000 som har et svært dårlig helsetilbud. Store deler av befolkningen ikke har tilgang til spesialisthelsetjenester. Pasientene må ofte bæres i flere timer i ulendt terreng for å nå vei. Veistandarden er meget dårlig og medfører i seg selv en betydelig risiko for alvorlig syke og skadde pasienter. Under monsunen (regntiden) er veiene ofte ufremkommelige eller stengt på grunn av jordskred.

Dhulikhel Hospital overtok Gaurishankar Hospital  i 2015, rett før jordskjelvene i april og mai. Det andre store skjelvet 12 mai 2015 hadde episenter i Dolakha. Over 80% av husene ble skadet eller helt ødelagt. Sykehuset var allerede gammelt og nedslitt, med dårlig medisinsk utstyr. Bygningen ble så ødelagt under jordskjelvet at den måtte rives, og det ble besluttet og bygge  et nytt sykehus med større kapasitet. Det nye sykehuset skal bli et «medium sized» sykehus under modersykehuset Dhulikhel Hospital.  Det skal være et bindeledd til modersykehuset og kunne tilby mer avansert behandling og utredning enn helsestasjonene («outreach hospitals») i landsbyene rundt om i fjellet. Driften av Gaurishankar Hospital skal støttes av ambulerende spesialister fra Dhulikhel Horpsital, og være et sted der ulike typer helsepersonell kan få opplæring. Dhulikhel Hospital har lang erfaring med å drive helsetjenester for den fattige befolkningen i deres nærområder. Dette har lenge vært sykehusets hovedsatsningsområde, under mottoet: «If the patients cannot reach us, we have to go to their doorstep».

Byggingen av sykehuset følger tidsplanen og vil stå helt ferdig våren 2019. Det gis i dag et begrenset helsetilbud i midlertidige lokaler.

I samråd med fagfolk på Dhulikhel Hospital og Gaurishankar Hospital har vi prioritert ultralyd maskin som det viktigste utstyret som bør anskaffes nå. Flere grupper helsepersonell som skal bemanne sykehuset behersker i bruk av ultralyd, blant annet leger og jordmødre.

Ultralyd har stor anvendelse innen en rekke medisinske fagområder:

  • Buk og bekkenorganer (skader, svulster og sykdommer).
  • Brystundersøkelse
  • Undersøkelse av graviditet og foster
  • Hjerteundersøkelse
  • Blodåre undersøkelse (pulsårer og samleårer)
  • Øyeundersøkelse
  • Undersøkelse av muskel og skjelettsystemet
  • Billedveiledning ved prøvetaking (biopsi)

 

Umesh, 11 år

Denne pasienten møtte vi under vårt siste opphold ved Dhulikhel Hospital. Han har skrevet sin historie sammen med en av våre kolleger:

I am Umesh Bhujel 11 years old boy. I come from Sindhuli- a remote and poor part of Nepal which is 6 hours drive in a local bus from the Dhulikhel hospital. I am studying in a class 4 and like to play football with my friends but we don’t have a leather football, but football made of socks. My parents are farmers and I am the youngest of 3. I got admitted here in ENT (Ear, Nose, Throat) ward 5 days back because of swelling over my chin which was very huge before, but it is getting down after taking antibiotics. Today I have visited USG to get more information and to rule out the cause of swelling and further treatment. The ultrasound showed an abcess (byll) that has to be operated. I have visited one of the government health centers in Sindhuli before coming to Dhulikhel but I could not get diagnosis for my problem and they suggested me to go for advance care in Dhulikhel Hospital. So, we came by travelling 6 hours drive from the Sindhuli. It would have been easy for me and my family if we could get these health services at my own place that could minimize the costs for my family. My father and mother are both here with me to take care of me leaving all those household work and farming work back home.