Foredrag og generalforsamling, 30. april kl 18-20

Hvordan ville du reagert, dersom jordskjelvet rammet og du jobbet på sykehus? Høygravide Samita Giri reagerte med kaldt hode og varmt hjerte da jordskjelvet rammet Nepal og hennes arbeidssted, Dhulikhel Hospital, ble overveldet av et stort antall pasienter. Hun sørget for at pasientene ble sortert etter alvorlighetsgrad og at de mest akutte tilfellene ble behandlet først.

Samita Giri forteller om disse dramatiske dagene, og om erfaringene som la grunnlaget for hennes doktorgradsprosjekt ved NTNU i Trondheim.

 

Velkommen til Bibliotek for medisin og helse ved NTNU og St.Olavs hospital. Biblioteket ligger i andre etasje i Kunnskapssenteret. Alle er hjertelig velkommen.

Styreleder Øystein Nygaard vil også orientere litt om foreningen NepaliMed Norway og våre planer for å bidra til oppbyggingen av Gaurishankar General Hospital i Nepal.

Deretter blir det avholdt generalforsamling 2018 for NepaliMed Norway. Alle medlemmer og interesserte er vel møtt, og saker kan spilles inn via epost.