Norsk sykehusutstyr hjelper pasienter i Nepal

Vi har mottatt bilder fra Nepal av sykehusutstyr fra Norge som kommer pasienter i Nepal til gode, nå og i mange år framover.

Nordlandssykehuset har via NepaliMed Norway donert 350 kg høyteknologisk sykehusutstyr til Dhulikhel Hospital i Nepal. Dette utstyret omfatter blant annet ti avanserte pasientmonitorer. To av pasientmonitorene er øremerket det nye Gaurishankar Hospital, som nå er i oppstarten på byggeprosessen. Utstyret er installert og tatt i bruk, og vil komme til god nytte for nepalske pasienter i mange år framover.

Dr Ramesh Makaju, administrerende direktør ved Dhulikhel Hospital skriver i et takkebrev:

«We are sure that this support helps us to keep up the quality of health care for the patients in the hospital and outreach centers. We are as always committed to proving the highest quality of healthcare to the needy. We would like to assure that this equipment will be used in different departments of the hospital including in the operating theater, intensive care unit, emergency and other departments of the hospital as well as Gaurishankar Hospital.

 Your generous support is highly appreciated.»