Vel overstått generalforsamling og årsfest

Fredag 23. oktober samlet NepaliMed Norway seg til både generalforsamling og påfølgende fest. Festen ble hold på Skansen videregående Steinerskole i Trondheim og det møtte opp rundt 100 medlemmer og støttespillere. NepaliMed Norway ønsker å takke alle som tok turen og ikke minst for de rause donasjonene som kom inn. Også en stor takk til Dr. Ram, som tok turen helt fra Nepal for å delta på NTNUs globale helsedager, samt NepaliMed Norway-arrangementene.

Under generalforsamlingen ble det valgt nytt styre, bestående av:

Øystein Petter Nygaard (Styreleder), Kari Risnes (Nestleder), Kristin Johannessen (Økonomiansvarlig), Hans Hadders (Styremedlem), Trude Helen Flo (Styremedlem), Tore Solberg (Styremedlem), Erik Solligård (Varamedlem) og Aurora Aspen (Varamedlem). Prosjektkoordinator Oda Faremo Lindholm vil fortsette å ha en sekretærfunksjon i styret, men uten stemmerett.

Vedtatte endringer i organisasjonens vedtekter vil snarlig bli oppdatert.

Tirsdag 27. oktober reiste styreleder Øystein Petter Nygaard og styremedlem Tore Solberg til Nepal og Dhulikhel Hopsital for å se nærmere på sykehusets behov, samt undersøke flere potensiele støtteprosjekter for NepaliMed Norway i tilknytning til Dhulikhel Hopsital.  Klikk her for å lese større sak i Adresseavisen om reisen.