NepaliMed Norway sender avansert sykehusutstyr til Nepal

NepaliMed Norway sender nå avansert sykehusutstyr til Nepal. I fjor mottok vi en særdeles gavmild donasjon fra Nordlandssykehuset, i form av avansert sykehusutstyr slik som ti pasientmonitorer og tilbehør. Verdien av utstyret var rundt en million kroner da det var nytt for noen få år siden.

Vi har avventet klarsignal fra nepalske myndigheter for å få sende dette til Nepal som en donasjon til Dhulikhel Hospital. Nepal er et land som møter enorme utfordringer med svært begrensede ressurser, så slike prosesser tar selvsagt noe tid. Nå er imidlertid alt klart, og vi er glade for å informere at utstyret sendes til Nepal med det aller første. Vi takker Nordlandssykehuset for den flotte gaven, og gleder oss til å se utstyret komme til stor nytte i Nepal!

Read More

Framdrift som planlagt for det nye Gaurishankar General Hospital

De gamle bygningene som Dhulikhel Hospital tok over for å opprette Gaurishankar General Hospital skal erstattes. Disse blir nå revet i henhold til framdriftsplanen. De nye bygningene finansieres med støtte fra NepaliMed Luxembourg og fra Australia.

 

NepaliMed Norway går videre med innkjøp av utstyr til det nye sykehuset. Prioriterte ønsker fra sykehusets eier omfatter kuvøsevarmere, røntgenapparat og ultralydutstyr. Vi er i dialog med potensielle leverandører lokalt i Nepal. NepaliMed Norway samarbeider med Dhulikhel Hospital om valg og kvalitetssikring av leverandører, basert på pris, serviceavtale og transparens.

 

NepaliMed ønsker alle våre medlemmer og venner en fortsatt god sommer!

Read More

NepaliMed Norway søker ikke til Norad

NepaliMed Norway har foretatt en strategisk beslutning om å ikke gå videre med den omfattende og krevende søknadsprosessen til Norads program for støtte til sivilt samfunn. 

Bakgrunnen for denne beslutningen er konsultasjoner med Norad og informasjon om at føringene er endret, slik at relativt små organisasjoner som vår, ikke lenger prioriteres. Sjansen for å få godkjent en søknad om Norad-støtte til NepaliMed Norway anses derfor som betydelig redusert.

NepaliMed Norway kommer derfor til å fortsatt basere aktiviteten på innsamlede midler gjennom medlemskap og fra eksterne sponsorer. Legater, fond og samarbeidspartnere i næringslivet er også aktuelle kilder for ytterligere finansiering i tiden framover.

 

 

 

Read More