Reisebrev fra Dhulikhel

Øystein P. Nygaard, styreleder i NepaliMed Norway, besøkte Dhulikhel Hospital i mars. I dette reisebrevet beskriver han situasjonen ved sykehuset samt utstyrsbehovet ved Gaurishankar General Hospital. «De har laget en liste over utstyr som ønskes innkjøpt til sykehuset. Den virker realistisk, men vi har bedt om prioritert liste over hva som er mest nødvendig innenfor en ramme på 60 000 Euro i første omgang,» skriver Nygaard.3

Reisebrevet inneholder også en vurdering de viktigste utfordringene framover for NepaliMed Norway.  Øystein Nygaard gir oss skildringer fra jordskjelvrammede landsbyer og fra fjellvandring i Annapurna-området, samt et oppløftende besøk hos den norske ambassadøren i Kathmandu.

(mer…)

Read More

Reisebrev fra Gauri Shankar Hospital

GSH04 Kari Risnes i NepaliMed Norway har skrevet et reisebrev fra et besøk til Gaurishankar Hospital. Sykehuset ligger langt inne i fjellene mot Tibet, og er det eneste sykehuset som kan tilby livsviktige, akutte operasjoner i et område med 400 000 innbyggere.

Vår samarbeidspartner Dhulikhel Hospital, som overtok driften i fjor, har bedt NepaliMed Norway om hjelp til å sikre driften av dette sykehuset.  NepaliMed Norway har besluttet å respondere positivt på henvendelsen. Derfor besøkte Kari Risnes Gaurishankar i januar, for å undersøke situasjonen og avklare hvordan NepaliMed Norway best kan bidra.

I reisebrevet beskriver hun hvilket utstyr som er aller viktigst å få på plass. Gaurishankar må drive under meget sterke begrensninger, og Kari Risnes blir vitne til en tragedie som følge av den krevende situasjonen. (mer…)

Read More

Sak, forskning.no

Veldedighetsgaven fra NTNU

Rett før nyttår fikk NepliMed Norway den gledelige nyheten om at vi var årets mottager av NTNUs årlige veldedighetsgave. I den anledning ble følgende sak publisert på NTNU Medicine sin nyhetsside. Vi gjengir her saken i sin helhet:

Årets veldedighetsgave fra NTNU til NepaliMedNorway

På tampen av året har NepaliMed Norway mottatt gaver fra flere viktige støttespillere som vil bidra stort til den nystartede organisasjonens arbeid. Sist fredag kom nyheten om at de mottok årets veldedige julegave fra NTNU på hele 200 000 kr.

Meldingen om at NepaliMed Norway fikk årets veldedighetsgave fra NTNU ble mottatt med stor glede og overraskelse i slutten av forrige uke. Donasjonen er en fantastisk nyhet for alle som har vært engasjert i samarbeidet mellom NTNU, HiST, St. Olavs Hospital og Kathmandu University/Dhulikhel Hospital gjennom mange år.

Tidligere har har den anerkjente kunstneren Kjell Erik Killi Olsen donert 20 trykk for salg til inntekt for NepaliMed Norway. Samlet vil nevnte gaver muliggjøre en langt større grad av langsiktighet i prosjektene NepaliMed Norway arbeider med for tiden.

– NTNUs julegave er en gave som forplikter og vi føler alle et stort ansvar for å bruke midlene på en god måte. Vi arbeider parallelt med to strategier for økonomisk støtte til Dhulikhel Hospital; støtte til småskala prosjekter med finansiering av nødvendig utstyr til sykehuset og mer langsiktig støtte til gjenoppbygging og etablering av nye helsetilbud på landsbygda i Nepal, sier styreleder i NepaliMed Norway, Øystein Petter Nygaard.

Sender utstyr

NepaliMed Norway er blant annet i dialog med ledelsen ved sykehuset for å definere et konkret gjenresingsprosjekt nord-øst i Nepal nær grenseområdene mot Tibet som ble hardest rammet av jordskjelvet. Organisasjonen har også samlet inn svært ønsket utstyr som kuvøser, anestesiapparat og overvåkningsutstyr som skal fraktes til Dhulikhel Hospital i januar.

Etter det katastrofale jordskjelvet i april – mai, kombinert med en pågående drivstoffblokade og politiske uroligheter trenger Nepal mer internasjonal støtte enn på lenge. Urolighetene har gjort at arbeidsforholdene ved både Dhulikhel Hospital og spesielt de små helsesentrene som sykehuset driver rundt om i fjellområdene svært vanskelige.

NepaliMed Norway ønsker derfor å takke alle våre støttespillere som velger å prioritere og støtte det utrolig viktige bistandsarbeidet folket i Nepal nå er helt avhengige av.

Read More