Forskningsprosjekt på barns lungehelse i Nepal

Kari Risnes og Trude Helen Flo er begge styremedlemmer i NepaliMed Norway, og begge er professorer ved NTNU. I sine roller ved NTNU har de sammen startet forskningsprosjektet Children’s Lung Study in Dhulikhel, Nepal (C Lung-studien). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet med 12 millioner NOK. NepaliMed Norway har ingen rolle i forskningsprosjektet, men det foregår i samarbeid med vår faste samarbeidspartner i Nepal, Dhulikhel Hospital.

I oktober 2023 arrangerte Kari og Trude en workshop for 40 leger og sykepleiere i Dhulikhel. I studien skal det inkluderes barn mellom 0-5 år med lungebetennelse, og samles inn informasjon om miljøfaktorer og blodprøver til immunorifilering på tvers av ulike virus. Det er 1000 barn som skal følges i seks år, så dette er en ganske omfattende og krevende forskningsprosjekt.

Dette er teamet som jobber med C-LUNG prosjektet.
Fra venstre: prosjektleder Kari Risnes, Srijana (lokal prosjektleder), Nishan (ph.d. og studiekoordinator), Rajita (studiesykepleier), Sarita (forskningsassistent/bioingeniør) og professor Trude Helen Flo, bi-prosjektleder. Markus Haug er fotograf.
Datainnsamlingen har startet.

Kunngjøring: generalforsamling 2023

NepaliMed Norway avholder årets generalforsamling på onsdag 8. november kl 1800–2000.

Styremedlemmer, medlemmer og støttespillere er hjertelig velkommen!

Møtet holdes på Zoom. Kontakt oss for lenke til møtet dersom du ikke har mottatt på epost.

Dagsorden:

  • Sak 1: Valg av ordstyrer
  • Sak 2: Valg av referent
  • Sak 3: Beretning om foreningens arbeide fra året som har gått.
  • Sak 4: Årsregnskap
  • Sak 5: NepaliMed Norway i 2023 og videre framover
  • Sak 6: Innkomne forslag
  • Sak 7: Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter
  • Sak 8: Valg av statsautorisert revisor

Bli med og spleis på en ambulanse til 400.000 kroner. Det blir en julegave med mening.

Du kan selv velge beløp via Vipps 88438 eller vår bankkonto 9051 12 45302.

Tenk deg at du virkelig må på sykehus. At det haster! Du vet at det er et sykehus i nærheten med personell og utstyr til å hjelpe deg. Men det finnes ingen transportmulighet. Hvis du skal gå eller må bli båret til sykehuset, så vil det ta veldig lang tid å nå fram.

Det er situasjonen for mange nepalere i dag. Men sammen kan vi forsøke å gjøre dette problemet litt mindre.

For cirka 400.000 kroner kan vi kjøpe en enkelt utstyrt, indisk ambulanse som vi kan donere til befolkningen som lever helt nord i Nepal, mot grensen til Tibet, og som har Dolakha Hospital som sitt nærmeste sykehus.

Det blir en julegave med mening, som vil ha stor betydning for helsetilbudet til befolkningen som lever i det fattige området helt nord i Nepal.

NepaliMed Norway er en liten, norsk bistandsorganisasjon som støtter helsevesenet i Nepal. Vi har de siste årene valgt å støtte Dolakha Hospital, som er et lite distriktsykehus drevet av vår nepalske samarbeidspartner.

Sykehuset er nå blitt brukbart utstyrt og bemannet med dyktige medarbeidere. Men pasientene må komme seg dit, eller derfra til et større sykehus. Derfor har sykehuset pekt ut en ambulanse som det viktigste behovet akkurat nå. Alle bidrag er velkommen, store og små. Vi bruker ingen penger på administrasjon. Alt vi får inn av penger går direkte til innkjøp av ambulansen.

Vipps: 88438

Bankkonto: 9051 12 45302.